Friday, 27 June 2014

Bukan sayembara.

Salaam brothers&sisters.


Update ini tidak punya perkaitan langsung tentang apa yang berlaku apa yang jadi pada aku atau orang lain. Ia semata cuma satu ayat yang aku fikir dan terlumrah dari hati. 
Moga di balik tiap tiap ayat yang terlintas di kotak fikir aku, semuanya berkait dengan Maha Pencipta, manusia dan kehidupan. Yang tidak pula sia sia untuk kalian. Yang berbaloi aku sebarluaskan kalau nyata ia baik. Allahu musta'an.
'Kalau manusia itu tidak bergraviti, maka aku lah yang terapung bebas di muka langit. Sepertinya tidak punya halangan'.
'Konkrit diri. Definisi mudah bagi sosok manusia yang mencuba teguh di balik retina manusia lainnya. Tanpa bersandar pada apa apa melainkan Tuhan'.
'Jika saja rasa ini berkilogram, maka rindu aku lah yang paling berat. Panjangnya 6 harakat. Di ukur tinggi pula ia bertingkat tingkat'.'Yang namanya jodoh itu ia berpisah berbatu batu waima bernautika tapi tetap ketemu di akhirnya'.'Berderap derap jauhnya aku tinggalkan Tuhan, tapi tetap Dia mendekat, jarak tak berinci. Terlalu amat dekat'.
Nah, ini saja.

No comments: